Allmänna villkor för tjänsten

 1. Allmänt
  Dessa villkor är relaterade till överenskommelse mellan användare av b-people coaching community HRatOnce filial och abonnenter av tjänsterna som vi tillhandahåller via hemsidan www.hratonce.com.
 2. Tjänstens innehållabonnenten ska erhålla rätten till deltagande i webinarier och workshops enligt val av de tre olika abonnemang som erbjuds på hemsidan www.hratonce.com. Efter betalningsbekräftelse får abonnenten tillgång till föreläsningar, webinarier och workshops i form av live online. Abonnenten kan erhålla inspelade versioner samt möjligheten att ladda ner versionen beroende på den abonnemangstyp abonnenten valt. Abonnenten skall efter anmälan om deltagande i webinarier få en bekräftelse genom en inbjudan att delta.
 3. Prissättning och betalning
  Tre typer av abonnemang erbjuds företag. En version för att köpa enstaka biljetter till enstaka föreläsningar och eller workshops. Anmälning- och betalningsfunktionen sker via simplesignup.se/payson. Direkt på hratonce.coms hemsida kan följande bokningar och betalningar göras: En version för individer och företag enbart köp av tillgång till föreläsningar.En version för individer och företag för bokningar av köp av föreläsningar och workshops. Betalning sker årsvis och hanteras av Stripe.com. Stripe-kontot innehas av b-people coaching Community, ägare av HRatOnce. Provmånad kostnadsfritt därefter är betalningsfunktionen dvs betalning av abonnemang/företagspass per månad igångsatt. Månadsavgiften dras under 12 månader. Efter 12 månader,påbörjas en ny 12 månadersperiod om ingen uppsägning skett. För stora företag gäller separat överenskomna villkor för de företag som har fler än 200 anställda.

Tjänsten levereras 100 % digitalt.

I tjänsten ingår:
– Tillgång till seminarier med efterföljande workshops
– Nedladdningar av eventuella noter i pdf-format
– Inspelade versioner av vissa seminarier

b-people coaching community reserverar sig för eventuella prisändringar. Priserna är exklusive moms. För personligt privat abonnemang är priserna inklusive moms.

Support
Abonnenten har tillgång till HratOnce tekniska support vardagar under kontorstid.

Återbetalning
Från att abonnenten har betalat in och fått bekräftelse om inkommen betalning till Bpeople Coaching community kan ingen återbetalning ske. Abonnemanget förnyas automatiskt efter 12 månader.

Uppsägning av abonnemang

Abonnemanget kan sägas upp 30 dagar innan abonnemangets utgång

 1. High-speed Internet access
  För nyttjande av HRatOnce tjänsterna krävs internetuppkoppling och bredband.
 2. Personlig information (PUL)
  Genom tecknande av abonnemang ger abonnenten sitt medgivande till att HRatOnce och Bpeople Coaching Community får använda abonnentens uppgifter till att lagra och att användas i syfte att tillhandahålla webinarier och workshops i syfte av användandet av HratOnce tjänster. Bpeople coaching community förbinder sig att inte avslöja abonnentens uppgifter eller annan information till tredje part.

Användning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att b-people coaching community sárl lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att b-people Coaching Community Sárl kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)
I syfte att ge dig som abonnent av våra tjänster i HratOnce Bpeople coaching community, en god service förenad med abonnemanget behandlar Bpeople coaching community dina personuppgifter (inklusive personnummer). Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av personuppgifterna till tredje part. Personuppgifterna behandlas även för att erbjuda dig förmåner, genomföra marknadsanalyser och produktutveckling samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan komma att behandlas i samband med publikation av företagsuppgifter på Internet. Behandlingen utförs av Bpeople Coaching community HratOnce . Bpeople coaching community HRatOnce och de företag vi samarbetar med såväl inom som utom EES-området. Överföring av personuppgifterna till tredje land genom publicering på Bpeople coaching community HratOnce hemsida www.hratonce.com kan komma att ske.

 1. Ägare av webbadress och hemsida
  HRatOnce.com ägs av b-people Coaching Community Sárl.

Insamling av information
Bpeople coaching community HRatOnce erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa abonnemang. På webbplatsen får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kort.

Säkerhet
För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner, Stripe uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS som är ett golbalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandardför betalkortsbranschen..

Anvädning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Bpeople coaching community HratOnce filial lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Bpeople Coaching community HratOnce filial , såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
Sklckas till: Bpeople coaching community HRatOnce filial, Slottsvägen 15, lgh 1101, 703 61 Örebro

Om du önskar rättelse av felaktigheter i personuppgifterna eller ytterligare information om behandlingen av personuppgifterna kan Bpeople coaching community HratOnce filial kontaktas Telefon 0851972051.

Rättelse, insyn och återkallelse
Bpeople coaching community HratOnce filial, Slottsvägen 5, Örebro, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Om du vill ta del av dess eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Att: Katrine Koutakis
HratOnce Bpeople coaching community filial
Slottsvägen 15
703 61 Örebro
E post: katrine.koutakis@hratonce.com

Missbruk av dina kontouppgifter
Vid försök till bedräger eller annat missburk av tjänster på HratOnce.com förbehåller sig Bpeople coaching community HratOnce filial att neka användare tillgång till webbplatsen hratonce.com och de tjänster som tillhandahålls

 1. Tvister
  Tvister relaterade till denna överenskommelse ska arbriteras under svensk lag.