Allmänna villkor för tjänsten

 1. Allmänt
  Dessa villkor är relaterade till överenskommelse mellan användare av tillhandahållna tjänster av b-people coaching community hratonce ® filial och abonnenter av tjänsterna som vi tillhandahåller via hemsidan hratonce.com.
 2. Information om webbplatsanvändning1. Cookies

  När du besöker hratonce ® kan vi använda cookies på eller i anslutning till vår webbplats för att spara information om dig. En cookie är ett mycket litet textdokument som ofta innehåller en anonym och unik identifierare och ytterligare information som är nödvändig för att stödja olika funktioner på webbplatsen.

 3. Tjänstens innehåll abonnenten ska erhålla rätten till deltagande i webinarier och workshops enligt val av de tre olika abonnemang som erbjuds på hemsidan www.hratonce.com. Detta gäller även användare av hemsidan clearavacc.com. Efter betalningsbekräftelse får abonnenten tillgång till den tjänst som valts och dess tjänster samt föreläsningar, kurser, webinarier och workshops i form av live online. Abonnenten kan erhålla inspelade versioner samt möjligheten att ladda ner versionen beroende på den abonnemangstyp abonnenten valt. Abonnenten skall efter anmälan om deltagande i webinarier föreläsningar och kursanmälan, få en bekräftelse genom en inbjudan att delta.
 4. Prissättning och betalning
  Abonnemang /medlemskaps erbjuds företag, rådgivare eller den enskilde. En version erbjuds för att köpa enstaka biljetter till enstaka föreläsningar, mestadels marknadsförd på simplesignup.se eller medlemskapet som betalas direkt här på sidan. Anmälning- och betalningsfunktionen sker via simplesignup.se/payson då anmälningar sker där. Direkt på hratonce.coms hemsida kan följande tjänster och betalningar göras: Medlemskap för individ som vill ha tillgång till rådgivning . Medlemskap för att få tillgång till onlinekurser, coacher och annan rådgivning som är specificerade. Betalning sker årsvis och hanteras av Stripe.com. Betalningsvillkoren accepteras genom bokning av medlemskap och val av tjänst. Medlemskapet förnyas årligen om ingen uppsägning skett av medlemmen. För stora företag som har över 100 anställda,gäller separat överenskomna villkor .

Tjänsten levereras 100 % digitalt.

I tjänsten ingår:

– Medlemskap i hratonce ® och eller Clearavacc.com – vänligen se villkoren för respektive val av medlemskap och vad som ingår.

b-people coaching community reserverar sig för eventuella prisändringar. Priserna är exklusive moms. För personligt privat abonnemang är priserna inklusive moms.

Support
Abonnenten har tillgång till hratonce ® tekniska support vardagar under kontorstid.

Återbetalning
Från att abonnenten har betalat in och fått bekräftelse om inkommen betalning till Bpeople Coaching community kan ingen återbetalning ske. Abonnemanget/medlemskapet förnyas automatiskt efter 12 månader.

Uppsägning av abonnemang

Abonnemanget kan sägas upp 30 dagar innan abonnemangets utgång

 1. High-speed Internet access
  För nyttjande av hratonce ® tjänsterna krävs internetuppkoppling .
 2. Personlig information (PUL)
  Genom tecknande av abonnemang ger abonnenten sitt medgivande till att hratonce ® och Bpeople Coaching Community får använda abonnentens uppgifter till att lagra och att användas i syfte att tillhandahålla onlinekurser, rådgivare, webinarier och workshops i syfte av användandet av hratonce ® tjänster. Bpeople coaching community förbinder sig att inte avslöja abonnentens uppgifter eller annan information till tredje part.

Användning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att b-people coaching community sárl lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att b-people Coaching Community Sárl kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)
I syfte att ge dig som abonnent av våra tjänster i hratonce ® Bpeople coaching community, en god service förenad med abonnemanget behandlar Bpeople coaching community dina personuppgifter (inklusive personnummer). Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av personuppgifterna till tredje part. Personuppgifterna behandlas även för att erbjuda dig förmåner, genomföra marknadsanalyser och produktutveckling samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan komma att behandlas i samband med publikation av företagsuppgifter på Internet. Behandlingen utförs av Bpeople Coaching community hratonce ® . Bpeople coaching community HRatOnce och de företag vi samarbetar med såväl inom som utom EES-området. Överföring av personuppgifterna till tredje land genom publicering på Bpeople coaching community HratOnce hemsida www.hratonce.com kan komma att ske.

 1. Ägare av webbadress och hemsida
  HRatOnce.com ägs av b-people Coaching Community Sárl. Clearavacc.com ägs av b-people Coaching community Sarl

Insamling av information
Bpeople coaching community HRatOnce ® erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa abonnemang. På webbplatsen får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kort.

Säkerhet
För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner, Stripe uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS som är ett golbalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandardför betalkortsbranschen..

Anvädning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Bpeople coaching community hratonce ® filial lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Bpeople Coaching community hratonce ® filial , såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
Skickas till: Bpeople coaching community hratonce ® filial, c/0 Åslev Björnmossevägen 78, 138 37 Älta

Om du önskar rättelse av felaktigheter i personuppgifterna eller ytterligare information om behandlingen av personuppgifterna kan Bpeople coaching community hratonce ® filial kontaktas Telefon 0851972051.

Rättelse, insyn och återkallelse
Bpeople coaching community hratonce ® filial, Björnmossevägen 78, 13837 Älta, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Om du vill ta del av dess eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Att: Kristina Höghielm
hratonce ® Bpeople coaching community filial
Björnmossevägen 78
138 37 Älta
E post:kh@bpeople.eu

Missbruk av dina kontouppgifter
Vid försök till bedräger eller annat missburk av tjänster på HRatOnce.com förbehåller sig Bpeople coaching community HratOnce filial att neka användare tillgång till webbplatsen hratonce.com och de tjänster som tillhandahålls

 1. Tvister
  Tvister relaterade till denna överenskommelse ska arbriteras under svensk lag.