Aktuella seminarier

Tidigare seminarier

apr
11
Torsdag

Konflikthantering med Katrine Koutakis

Torsdagen den 11 april, kl. 10.00

nov
22
Torsdag

Konflikthantering

Torsdagen den 22 november, kl. 10.00

okt
25
Torsdag

Kommunikation och samtal i arbetslivet

Torsdagen den 25 oktober, kl. 10.00

Katrine Koutakis

Kommunikation och ledarskap har stor betydelse för utveckling och förändring av organisationer. En god Kommunikation och ett anpassat ledarskap kan utveckla människor och relationer, skapa samförstånd, bidra till en utvecklande och trivsam arbetsmiljö samt leda till avgörande förändringar för medarbetare och organisationer.

Katrine föreläser och håller workshops inom kommunikation och konflikthantering i arbetslivet. Hon föreläser även om projekt och projektledning, ledarskap och coaching samt lärande och hälsa i arbete.

Kommunikation och samtal i arbetslivet

Vad är kommunikation och vad påverkar i vår kommunikation? Fokus på mellanmänsklig kommunikation. Villkor för konstruktiva samtal. Samtalsverktyg. Grupper och kommunikation. Verbal- och ickeverbal kommunikation (kroppsspråk). Lärande och utveckling genom samtal.

Konflikter och konflikthantering

Vad är en konflikt och hur kan vi förstå oss på konflikter? Hur uppstår konflikter? Hur kan vi själva bidra till eller hantera konflikter? Några teorier och modeller om konflikter och konflikthantering diskuteras. Förhållningssätt i konflikthantering.

Coaching i arbetslivet

Vad är coaching? Hur använda coaching i arbetslivet? Metoder och verktyg. Utmaningar och hinder i coaching. Coachande ledarskap. Att leda andra att leda sig själva.

Ledarskap

Skillnaden mellan ledarskap och chefskap. Olika ledarskapsstilar tas upp. Relationen mellan ledarskap och medarbetares arbetstillfredsställelse. Vad är ett hälsofrämjande ledarskap? Det goda ledarskapet. Ledarskap och medarbetarskap – ett samspel för utveckling? Hållbart chef och ledarskap. Ledarskapets betydelse för organisationers utveckling.

Projekt och projektledning

Vad är ett projekt? Teorier och modeller för projekt. Projektledare och projektledningens roll. Att leda inom projekt. Individer och grupper inom projekt. Gruppers utvecklingsfaser. Hur utveckla grupper/team?


Följ Katrine