Aktuella seminarier

Tidigare seminarier

maj
19
Tisdag

Föreläsning med Patrik Wincent,"När Du släpper kontrollen"

Tisdagen den 19 maj, kl. 11.30

Boka Patrik Wincent digital stresshantering då spelet tagit över

Patrik Wincent specialiserad inom digital stresshantering och de beteendemässiga problemen inom den digitala arbetsmiljön.

Patrik Wincent erbjuder
Anpassad föreläsning för företag. Föreläsningen ger tydlig information om vad skärmissbruk och internetmissbruk är. Hur man kan jobba med det på ett förebyggande sätt på företag. Vi går igenom definitionen av skärmmisbruk, hur vi identifierar problematiken och hur vi bör agera på arbetsplatser för att minska den digitala stressen och öka produktiviteten. En informationsrik timme som brukar beskrivas som en ögonöppnare med en hel del tips för att förbättra det digitala klimatet för högre produktivitet och lägre sjukskrivningar.

 


Följ Patrik

Verifierad av MonsterInsights