Om oss

Vårt manifesto HRatOnce

Det här är vi, företaget HRatOnce som  arbetar ihop med föreläsare och utbildare som inte bara är Sveriges bästa utan också har samma trosuppfattning som vi har,  att det är människan som är företaget och dess bidrag leder till resultatet. Vi , våra föreläsare och utbildare är fast övertygade om,  att låter företaget människorna få växa i sina roller och känna storheten inom sig, skapas förutom höjda kunskapsniåer som leder företaget in i framtiden  även en hjärtlig gemenskap som bygger på att hjälpa kunder och sina kollegor till framgång. Gemenskapen blir till en support för företagets kunder som känner sig trygga och omhändertagna liksom medarbetarna.

 

Varför finns vi HratOnce?

Vi, HRatOnce är till för att hjälpa människor att växa. När företaget har människor som tillåts växa i sina roller och som människor själva , resulterar det i att företaget också växer genom personalens bidrag. En människa som inte får växa och blomma “dör” till slut. Genom våra Föreläsare och utbildare av högsta klass kan vi bidra till att människor upptäcker sina storheter, får bort sina rädslor och utökar sin vilja att bidra till att  bästa resultat, både privat och professionellt. Vi bidrar till att människor upptäcker och vill dela med sig av sitt allra bästa för att företaget ska blomstra ihop med dem. Vi skapar för deltagarna oförglömliga minnen genom intressanta uppgifter, givande diskussioner i grupp som leder till både skratt och gråt.

Att ha ivriga, nyfikna och hungriga medarbetare är de faktorer vi baserat vår affärsmodell på. Vi har därför satsat på de allra bästa föreläsarna, utbildat dem och tränat dem för att ge intressanta och roliga föreläsningar live online som gör att medarbetare får lust att lära sig mer. När deltagarna har genomgått några av våra kompetensutvecklingarkänner de glädje och iver över att få sätta igång att applicera det de lärt sig GENAST. Och att få bidra!

Därför har vi gjort föreläsningar, masterclasses och workshop mycket enkelt att delta i och till ringa kostnader för företaget.

Boka företagspaket

Vi är här för att skapa en vilja hos företagen och medarbetare att lära sig mer och bli mer kompetenta och skickliga. Det handlar om att förenkla det vi kan bidra med i företaget.

Vi vill att företagen ska vara trygga med sina beställningar av kompetensutveckling till sina medarbetare och veta vad de får. Därför erbjuder vi bara de allra bästa föreläsarna och utbildarna plats hos oss. Och att företaget kan få ett skräddarsytt upplägg.

Företag som har ett etablerat kompetensutvecklingsprogram för medarbetare attraherar alltid de bästa kompetenserna på arbetsmarknaden. Att rekrytera personal ska bli mycket enklare för er som beställer kompetensutveckling av HRatOnce då ni har ett säkert kompetensutvecklingsprogram ihop med oss på HRatOnce. Att ha en plan för kompetensutveckling kan bli avgörande för företagets tillväxt.

Vi finns till för arbetsgivare som hänger med i utvecklingen och vill ha en samarbetspartner inom kompetensutveckling. Gör oss till er samarbetspartner. Flexibelt, kostnads- och tidseffektivt för alla parter.

 

DESSUTOM

Föreläsningar och utbildningar ges enbart live online för att hålla kunskaperna uppe och kostnaderna nere samt 

Att agera klimatsmart genom att inte resa

att erbjuda nyckelpersoner regelbunden kompetensutveckling.

Boka företagspaket

Team: Kristina Höghielm, Affärsutvecklare och VD. Hon har lång erfarenhet dels som VD för Brittisk-Svenska Handelskammaren dels som executive coach. Hon var engagerad av Stockholms Handelskammare och ledde affärsgruppen kvinnliga ledare för att sedan etablera sig som ledarskapscoach. Hennes utibldning av Tony Robbins, har medfört fantastiska resultat för hennes många viktiga kunder både i Sverige och utomlands.

Hans Eriksson IT chef, är utbildad på KTH i Stockholm och har utöver oss som kunder många tunga namn i sin kundlista. Han är specialist på rådgivning inom IT. Hans arbetade många år som IT specialist på Timbro. I vårt team ingår även inyrda managementkonsulter som utökar och breddar vårt utbud.

*Harvard