Om oss

Vårt manifesto HRatOnce

Välkommen till företaget HRatOnce som erbjuder ett helhetskoncept som hjälper företaget att få

 • ett tryggt och kompetent humankapital som får regelbunden kompetensutveckling och dessutom vara
 • tids-och kostnadseffektiva.
 • förutseende- rätt kompetens vid rätt tidpunkt
 • rätt techlösning för att analysera kompetenser och upptäcka kompetensluckorna

Vi arbetar ihop med leverantörerna som skapat  talentmanagement lösningen . Utvecklat av CERN Geneve Shweiz.

Skillspot

 •  kompetensinventerar i realtid
 • Visar personalens potential i realtid
 • intern – och externrekryteringen.
 • Visuellt program som visar kompetenser
 • Visuellt program som matchar 100% vid rekryteringar de eftersökta talangerna
 • Radarsystem söker bland medarbetare och talanger och får 100% matchning
 • GAP analys på 6-8 veckor

Vi samarbetar även med utbildningsföretag som tar vid när behovsanalysen är klar,

Varför finns vi HratOnce?

Att ha en plan för rekrytering och kompetensutveckling kan bli avgörande för företagets tillväxt.

Vi, HRatOnce är till för att hjälpa både företag och människor att växa. När företaget har människor som tillåtits växa i sina roller och som människor själva , resulterar det i att företaget också växer genom personalens bidrag. En människa som inte får växa och blomma “dör” till slut. Genom vårt kompetensinventeringssystem Skillspotting kan företaget se vad som redan finns i företaget och enbart internrekrytera. Finns inte motsvarande kompetenser internt övergår man enkelt till externrekrytering. Med en enda länk som läggs ut i sociala medier fyller ansökande i själv sina data som går direkt in i Skillspottingsystemet.

Kompetensutveckling får talangerna att stanna. Talangerna har själva fyllt i sina uppgifter direkt i systemet Skillspotting.

Att ha ivriga, nyfikna och hungriga medarbetare är de faktorer vi baserat vår affärsmodell på. Vi har därför satsat på det allra bästa HR systemet och de mest professionella föreläsarna.

Efter kompetensinventeringen i HR systemet Skillspotting erbjuder vi om ni vill föreläsningar, masterclasses och workshop med valfria talare och utbildare och som är mycket enkelt att delta i och till ringa kostnader för företaget. På plats eller live online.

 

Vi vill att företagen ska vara trygga med sina beställningar av Skillspotting, kompetensinventering , Inrern/externrekrytering samt kompetensutveckling till sina medarbetare och veta vad de får. Därför erbjuder vi bara det unika systemet Skillspotting och de allra bästa föreläsarna och utbildarna .Företaget kan få ett skräddarsytt upplägg.

Företag som har ett etablerat kompetensutvecklingsprogram för medarbetare attraherar alltid de bästa kompetenserna på arbetsmarknaden. Att rekrytera personal ska bli mycket enklare för er som beställer Skillspotting där företaget snabbt kan få en inblick om vilka kompetenser som redan finns och det som måste sökas.

 

Vi finns till för arbetsgivare som hänger med i utvecklingen och vill ha en samarbetspartner inom rekrytering talent management  och kompetensutveckling. Gör oss till er samarbetspartner. Flexibelt, kostnads- och tidseffektivt för alla parter.

 

DESSUTOM

Föreläsningar och utbildningar ges enbart live online för att hålla kunskaperna uppe och kostnaderna nere samt 

Att agera klimatsmart genom att inte resa

att erbjuda nyckelpersoner regelbunden kompetensutveckling.

Kompetensutveckling

Team: Kristina Höghielm, Affärsutvecklare och VD. Hon har lång erfarenhet dels som VD för Brittisk-Svenska Handelskammaren dels som executive coach. Hon var engagerad av Stockholms Handelskammare och ledde affärsgruppen kvinnliga ledare för att sedan etablera sig som ledarskapscoach. Hennes utibldning av Tony Robbins, har medfört fantastiska resultat för hennes många viktiga kunder både i Sverige och utomlands.

Hans Eriksson IT chef, är utbildad på KTH i Stockholm och har utöver oss som kunder många tunga namn i sin kundlista. Han är specialist på rådgivning inom IT. Hans arbetade många år som IT specialist på Timbro. I vårt team ingår även inyrda managementkonsulter som utökar och breddar vårt utbud.

*Harvard