Om oss

Som ett alternativ till att delta i fysiska seminarier tror vi att en digital plattform som adresserar de dagliga HR-frågorna inte bara kommer att bli mer kostnadseffektiva, men också kommer att ge en mer engagerande och interaktiv kommunikationskanal där levande frågor behandlas där och när människor står inför dem.

Team: Kristina Höghielm, Affärsutvecklare och VD, Hans Eriksson IT chef och Katrine Koutakis, HR-konsult.

Så säger några av våra deltagare och talare: “klockrent upplägg. Jag vill vara med igen”(talare). “Tack för en väl genomförd föreläsning” (deltagare organisationskonsult)”Tack Jag tyckte det var en intressant föreläsning och ämnet är högaktuellt. Vi måste anpassa oss och följa med i den digitala utvecklingen.Det handlar mycket om att skapa en innovativ atmosfär där människor trivs och utvecklas för att man ska lyckas hålla sig kvar på marknaden”(deltagare HR chef).

I företagens talent management strategi ingår kompetensutveckling som bara 3 % av företagen erbjuder (Harvard)

Vi har fått ett viktigt uppdrag.

Därför erbjuder HRatOnce:

  • En plattform som används för att snabbt och enkelt kompetensutveckla utvald personal.
  • En plattform där tillfälle ges att möta experterna ,där personal kan  träna, stärka och utöka professionella och personliga färdigheter.
  • Portalen som bidrar med att göra företagen mer attraktiva genom att låta personal få tillgång till kompetensökning när och där det behövs.
  • Ett sätt att kompetensutveckla personal till rimliga kostnader och med mindre tid
  • Företagspass eller enskilt pass som inkluderar tillgång till gemenskapsfunktioner som online-face-to-face , rundabordsdiskussioner i små grupper för att kunna göra djupdykningar i ämnen som förelästs.
  • Tillfälle att dela idéer, utveckla strategier i syfte att genomföra dem i verksamheten.

Syftet med att delta i seminarier är att öka kompetensen inom sina egna ansvarsområden och att nätverka. Deltagaren får inspiration och nya infallsvinklar om hur man hanterar olika frågor i organisationen.

FÅ BORT TIDSBRISTEN MED HRATONCE SEMINARIER ONLINE LIVE.

Alla företag som är i ständig förändring har ett stort problem och det är tidsbristen. Tidsbristen hindrar att de rätta prioriteringarna görs inom utveckling och träning för de anställda.

HRatOnce är en plattform som ger alla på företaget tillfälle att delta. Lätt att boka. Håller kunskaperna uppe och kostnaderna nere.

Vi erbjuder en mängd olika seminarier och workshops. Samtliga är interaktiva, d.v.s. att alla deltagare kan ställa frågor direkt till företagshållaren. Efter erbjuds att delta i runda-bord-diskussioner live online. Face-to-face!