Föreläsare

Ämnesområden

Agil kompetensutveckling® med Simon Sachs Ståhl

Välkommen till föreläsning av Simon Sachs Ståhl som driver företaget Qualifier. Så här säger Simon Sachs Ståhl:”-Orsaken till att ledarna idag inte aktivt jobbar med sin avdelnings kompetensförsörjning är att det inte finns någon enkel process som stödjer arbetet. Vi gör det för svårt och företagen har inget stöd för hur de kan förenkla processen. Det är där vi kommer in. Vi gör det enkelt”
Grunden för Qualifiers koncept utgår från att förstå avdelnings kompetensutvecklingsbehov och prioritera behovet mot vad som är resursmässigt möjligt. Det finns inget värde i att planlägga och prioritera aktiviteter som ligger längre bort än 3-4 månader då mycket hinner hända som förändrar prioriteringen. Nyckeln ligger istället kring att kombinera ett aktivt ledarskap, en tydlig målbild och att hela tiden jobba med aktiviteter som stödjer avdelningens långsiktiga behov.
Genom att tydliggöra verksamhetens målbild och behov av kompetenser utvecklar vi samtidigt ledarskapet. Med en tydlig målbild får vi ett tryggare ledarskap och nöjdare medarbetare och konceptet kallar vi för Agil kompetensutveckling®. Agil kompetensutveckling® bygger på följande 5 grundstenar:
• Planering
• Målstyrning
• Demings circle
• Agil utveckling (itererande process)
• Enkelhet

Genom att kontinuerligt itera kompetensutvecklingen får vi mer gjort. ”-Gör vi lite med en hög frekvens blir det mycket verkstad”

okt
25
Fredag

Fredagen den 25 oktober, kl. 13.00

Verifierad av MonsterInsights