Föreläsare

Ämnesområden

KASAM – En modell för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen.

KASAM betyder Känsla Av Sammanhang. Syftet är att få en helthetsbild över den psykiska hälsan respektive ohälsa på företaget  och hur vi främjar den.

VAD ÄR PSYKISK OHÄLSA? Hur det uppstår och vad som hänger ihop med psykisk ohälsa.

En klar definition av begreppet finns
inte. Vanligtvis brukar man i benämningen psykisk ohälsa inkludera allt
från nedsatt psykiskt välbefinnande, till
exempel i form av oro eller nedstämdhet,
till allvarliga psykiska sjukdomar som
schizofreni eller förstämningssyndrom.

Följ med experten Magdalena Berger där hon leder i workshop under en timme. Teori varvat med praktiska övningar i grupp eller enskilt. Diskussionsforum med frågor och svar. Du kan gå själv eller anmäla många samtidigt. Ni sitter hos er uppkopplade med experten som leder er igenom i form av teori varvat med övningar.

 

Magdalena har både egen erfarenhet av psykisk ohälsa och att ge utbildningar professionellt.

 

okt
13
Onsdag

Onsdagen den 13 oktober, kl. 14.30
Boka här