Föreläsare

Ämnesområden

Så främjar vi psykisk hälsa 2

Två svenska litteraturöversikter har funnit samband
mellan krav och symtom på depression och mellan
känslomässig utmattning och depersonalisering
En annan studie fann ett tydligt samband mellan överbeläggningar inom hälso- och sjukvården och sjukskrivning på grund av depression hos personalen9
Ett par andra översikter visade också att det finns
vetenskapligt stöd för sambandet mellan möjlighet till
kontroll i arbetet och sömnstörningar, depressionssymtom och känslomässig utmattning5,10.
Dessutom fann man ett vetenskapligt underlag för
sambandet mellan brist på socialt stöd och depressionssymtom, utmattningssyndrom5
och sömnkvalitet.
En studie baserat på det svenska tvillingregistret
visade att höga krav i arbetet ökar risken för förtidspension på grund av en psykiatrisk diagnos medan ökad kontroll i arbetet minskar risken. I studien
gjordes också en analys av enäggstvillingar som visar
samma resultat.

Källa En kunskapsöversikt Eva Vingård , professor

Välkommen till workshopen som leds av experten Magdalena Berger.

okt
29
Fredag

Fredagen den 29 oktober, kl. 10.00
Boka här