Föreläsare

Ämnesområden

Kommunikation och samtal i arbetslivet

Kommunikation och samtal i arbetslivet

Kommunikation och samtal i arbetslivet
Vad är kommunikation och vad påverkar i vår kommunikation? Fokus på mellanmänsklig
kommunikation. Villkor för konstruktiva samtal. Samtalsverktyg. Grupper och
kommunikation. Verbal- och ickeverbal kommunikation (kroppsspråk). Lärande och
utveckling genom samtal.
Den 30/11 kl 10.00 workshop. Anmälan sker i separat inbjudan som skickas till deltagarna

okt
25
Torsdag

Torsdagen den 25 oktober, kl. 10.00

Verifierad av MonsterInsights