Föreläsare

Ämnesområden

Konflikthantering

Konflikter och konflikthantering
Vad är en konflikt och hur kan vi förstå oss på konflikter? Hur uppstår konflikter? Hur kan vi
själva bidra till eller hantera konflikter? Några teorier och modeller om konflikter och
konflikthantering diskuteras. Förhållningssätt i konflikthantering. Workshop den 27 november kl 10.00. Inbjudan skickas separat till deltagarna.

nov
22
Torsdag

Torsdagen den 22 november, kl. 10.00

Verifierad av MonsterInsights