Föreläsare

Ämnesområden

Så främjar vi psykisk hälsa Del 2 och KASAM en modell att främja psykisk hälsa MASTERCLASS med Magdalena Berger

Välkommen till HRatOnce och Magdalena Bergers MASTERCLASS i att främja den psykiska hälsan på företaget

Vi vet alla att det åläggs företaget att upprätta en plan för att främja den psykiska hälsan. Det är till och med lagstiftat.

För företag som inte har hunnit med att upprätta en plan eller en strategi i syfte att förhindra psykisk ohälsa  erbjuder vi en MASTERCLASS i två delar under denna dag.

10.00-11.30 Att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen

14.30-16.00 KASAM en modell att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen.

Program:

 Denna Masterclass som leds av erfarna Magdalena Berger,är en fördjupning i KASAM – Känsla av sammanhang – som en arbetsmodell och ett verktyg för att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen.
Dock kan man ha stor nytta av föreläsningen även som enskild medarbetare för att tillförskansa sig strategier i vardagen.

KASAM har länge visat på en suverän framgång i att stärka det friska och välfungerande. Mängder av forskning visar att stressnivåer sjunker om organisationen helhjärtat går inför ett arbete utifrån KASAM och ett salutogent förhållningssätt. I den här föreläsningen får du såväl fördjupad teori som praktiska verktyg som du själv kan använda dig av i din vardag med syfte att må bättre och nå ett bättre välbefinnande.

Föreläsningen fokuserar på:
• KASAM – Introduktion
• Aaoron Antonovsky.
• Det salutogena och hälsofrämjande synsättet.
• Hur relaterar vi begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till arbete?
• KASAM som hälsofrämjande arbetsmodell på lednings- och organisationsnivå.
• KASAM som hälsofrämjande arbetsmodell på grupp- och individnivå.
• Enkla kartläggningsmodeller inspirerade av KASAM.
• Framgångsrika resultat av arbete och om hur kortisolnivåer minskar med KASAM.
• Krav-kontroll-stödmodellen, en hälsofrämjande arbetsmodell inspirerad av KASAM.
• Att känna brist på hanterbarhet och hur det riskerar att leda till ohälsa och att man som medarbetare sig som ett offer för omständigheter.
• Stress i relation till hälsofrämjande förhållningssätt.
• KASAM som arbetsmodell för delaktighet och arbetsglädje.

Välkommen till denna oerhört viktiga Masterclass. På betalningsbekräftelsen får du länken som går till Magdalena Bergers Masterclass den 13 september. Du kan när som helst ställa frågor till Magdalena Berger.
Om du har ytterligare önskemål vänligen ring oss på 08 519 720 51 eller e-post info@hratonce.com

Magdalena Berger är en erkänd och erfaren pedagog och har mycket kunskap att dela med sig till er som inte ännu har upprättat planen.

Boka in de som ska se till att det finns en plan för främjandet i psykisk hälsa enkelt här.

Välkomna!

 

sep
13
Måndag

Måndagen den 13 september, kl. 10.00

Verifierad av MonsterInsights