Skillspot Kompetens- och riskanalys. Kompetensdata i realtid.

Skillspot förvandlar sättet att rekrytera, engagera, hantera och behålla arbetsstyrkan

Skillspot techlösning används av konsultbolag, organisationer och private equity företag.

Om företaget har en uppdaterad kompetensbas i realtid om de anställda då vet de precis vem som kan internrekryteras, kompetensutvecklas och erbjudas en karriärstege. Företaget kan också se vilka kompetenser som behövs i framtiden. Företaget blir konkurrentkraftigt och motståndskraftigt.

Skillspot humankapitalanalyser och managementverktyg för att kunna bedöma risker och att hantera förändring 

 • Skillspot Snapshot
  analys av hela organisationens kultur, värderingar,färdigheter och kompetenser som kan göras i hela organisationen eller i en grupp av kompetenser, team, chefer, interna eller externa kandidater och jämföra dem med företagets strategiska behov.
  Skillspot Snapshot-resultat kan användas av kunden för att förbereda för affärstransformation, sammanslagningar och
  förvärv, digital transformation och mer allmänt för att möta humankapitalutmaningar och säkerställa organisatorisk
  elasticitet. Fastställande av tex en tillväxtplan
 • Det är en snabb, exakt och kostnadseffektiv lösning för att bedöma humankapitalrisker relaterade till SOD-projekt för strategisk organisationsutveckling (inklusive digital transformation).Med Snapshot kan du ge dina kunder en tydlig och djup förståelse av deras kompetenslandskap och förmåga att driva transformation. Med andra ord kan du säkra deras projekt:• Identifiera deras kritiska kompetensluckor –
  • Identifiera dolda färdigheter för att stödja transformationen (din kund kan knacka på >50 % okända färdigheter som de redan har ombord)
  • Ta med människor ombord på transformationsprojekten så att de utvecklar rätt kompetens för ytterligare projekt (prospektiv utveckling)Snapshot är en fristående, lätt och white-label lösning som kan förvandlas till en dynamisk lösning «Motion» för att driva förändringarna.

Skillspot Motion (Real-Time) är den dynamiska integrationen av vårt tunna mjukvarulager med kundens befintliga data
källor, processer och system. Normalt är initialiseringstiden 2-3 månader för kunden – eller ännu mindre om en
Skillspot Snapshot  redan har gjorts

Skillspot Marketplace. Analysverktyg och matchning vid rekrytering. Används vid rekrytering internt och externt.

Skillspot produkter

1.Snap shot: realtidsanalys och pilotering för att modellera scenarier och utveckla handlingsplaner. För ledning och chefer. 

Kompetensbaserad kostnadsanalys: Business Intelligence-verktyg för att simulera ROI för transformationsscenarier. 

Verktyg som jämför strategiska behov med vad som finns i bolaget. Risk management av humankapitalet och Analys av potential

Verktyget inventerar kulturen, värderingar och färdigheter hos en grupp människor som kan vara team, chefer etc.  eller hela organisationen.

2.Skillspot Motion  2-3 månader

Andvänds inom förändringshantering

Syftet är att övervaka framstegen i gapanalysen i realtid, allteftersom kompetens och behov hos organisationen utvecklas. Lösningen möjliggör också en mer exakt och automatiserad identifiering av förbättringsmöjligheter för att nå de nya målen. Pilot möjliggör inte bara hanteringen av hela kompetenslivscykeln utan också skapande och matning av dynamiska interna och externa kompetenspooler.

 

3.Skillspot Marketplace 98% matchning av kandidater. Ämnad för

konsultföretag,

bemanningsföretag,

utbildningscenter

skolor

de som vill rekrytera och marknadsföra sina talanger.

Ett radarsystem söker efter kandidater i systemet vare sig det är externt eller internt och inom några minuter kommer kandidaterna upp med foto placerade på en axel som demonstrerar exaktheten i matchningen.

Stöd och support av teamet i Schweiz. SaaS baserad techlösning. Alla tre modulerna kan installeras samtidigt eller var för sig.

 

 

HRatOnce  ansvarar för marknadsutveckling på den svenska marknaden för Skillspot. 20 it ingenjörer utvecklar  programvaran i Schweiz där också huvudkontoret är beläget.

Över 5000 kompetenser ligger inlagda i systemet.De anställda  har ett unikt verktyg som sammanställer kompetenser hos var och en. Cheferna skapar sin egen talangpool. Chefer lägger själva in i systemet den utlysta tjänsten och kravspecifikationen. Om inte radarn visar att någon är lämplig internt finns en URL som läggs ut där man vill hitta kandidater. På sina egna hemsidor , universitet etc.

 

Verifierad av MonsterInsights