3 produkter att tillgå i techlösningen Skillspot

English

 

Det här behövs för att säkerställa ett motståndskraftigt företag

 

Vi, HRatOnce är agenter för Skillspot och bygger upp den skandinaviska marknaden därför att teknologin som vi nedan förklarar underlättar förändringsarbetet avsevärt. Programvaran är utvecklad av ingenjörer i samarbete med CERN, Schweiz. Det är ett system som är genomtänkt och för att serva företag som behöver mjukvaror som kortar tiden och minskar personalkostnader.Vi kommer här att presentera 3 olika produkter: Skillspot Snapshot, Skillspot Pilot och Skillspot marketplace. Alla tre produkterna kan använadas internt och att marknadsföras vidare till kunderna som i sin tur använder programmen för analyser.

Skillspot produkter

 

1.Pilot: realtidsanalys och pilotering för att modellera scenarier och utveckla handlingsplaner. För ledning och chefer. 

Kompetensbaserad kostnadsanalys: Business Intelligence-verktyg för att simulera ROI för transformationsscenarier. 

Verktyg som jämför strategiska behov med vad som finns i bolaget. Risk management av humankapitalet och Analys av potential

Verktyget inventerar kulturen, värderingar och färdigheter hos en grupp människor som kan vara team, chefer etc.

Används  för förberedelser  för affärstransformation, sammanslagningar och förvärv, digital transformation och mer allmänt för att möta humankapitalutmaningar och för att säkerställa organisatorisk elasticitet.

 

2.Skillspot Pilot 2-3 månader

Andvänds inom förändringshantering

Syftet är att övervaka framstegen i gapanalysen i realtid, allteftersom kompetens och behov hos organisationen utvecklas. Lösningen möjliggör också en mer exakt och automatiserad identifiering av förbättringsmöjligheter för att nå de nya målen. Pilot möjliggör inte bara hanteringen av hela kompetenslivscykeln utan också skapande och matning av dynamiska interna och externa kompetenspooler.

 

3.Skillspot Marketplace 98% matchning av kandidater. Ämnad för

konsultföretag,

bemanningsföretag,

utbildningscenter

skolor

de som vill rekrytera och marknadsföra sina talanger.

Ett radarsystem söker efter kandidater i systemet vare sig det är externt eller internt och inom några minuter kommer kandidaterna upp med foto placerade på en axel som demonstrerar exaktheten i matchningen.

https://hratonce.com/skillspotting

Stöd och support från teamet i Schweiz. SaaS baserad techlösning. Alla tre modulerna kan installeras samtidigt eller var för sig.

 

 

 

Över 3000 kompetenser ligger inlagda i systemet.De anställda  har ett unikt verktyg som sammanställer kompetenser hos var och en. Cheferna skapar sin egen talangpool. Chefer lägger själva in i systemet den utlysta tjänsten och kravspecifikationen. Om inte radarn visar att någon är lämplig internt finns en URL som läggs ut där man vill hitta kandidater. På sina egna hemsidor , universitet etc.