Vägen till Digitalisering – 6 steg

Företagen ligger efter i Sverige med digitaliseringen. Växer bolaget dessutom är det hög tid att se över olika IT lösningar. Har företaget inte hängt med i IT svängarna är det hög tid att ta tag i detta. HR kunniga personer är ett måste att anlita för att kunna knyta HRfrågorna till IT lösningarna. Det finns så många HR leverantörer idag som verkligen är kunniga inom många områden. Vad företaget behöver förutom rekryteringstjänster och juridisk kompetens är de som levererar verktygen till olika HR lösningar.

  1. Identifiera vad som företaget behöver inom IT- Be chefer komma in med uppgifter när det gäller HR
  2. Ta kontakt med kunniga HR konsulter och eller leverantörer som vet vad en digital implementering innebär
  3. Lägg en strategi ihop med en HR kunning person och din IT leverantör
  4. Gör ett tidschema för implementeringen
  5. Beställ de produkter, hård och mjukvaror som krävs
  6. Implementera och testa

Vill du veta mer? info@hratonce.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *