Företagspaket och service

HRatOnce står för ett starkt engagemang i Talent Management. Det som får talanger att stanna kvar i företagetm är chefernas förmågor att se, höra och förstå de människor de leder. Medarbetare behöver hjälp för att känna sig motiverade. Det är inga självgående maskiner man som chef ska ta hand om . Det är människor vars story är helt olika varandra. Vars och ens story måste en chef lyssna till. Vad den enskilde berättar kan både vara långt och kort.

Företagan behöver ha en överblick över medarbetares förmågor

Veta vilka medarbetare som kan fångas upp internt för projekt

Veta vilka kompetenser som behövs för framtida projekt

Veta vilka som kan kompetensutvecklas

Vad erbjuder vi

Vi har ett antal kompetensutvecklare anslutna via medlemskap. För att få ett medlemskap måste kompetensutvecklaren bygga sina utbildningar, coachningar och föreläsningar utifrån dagens medarbetars behov. Och vara beredda till snabba förändringar ute i organisationerna.

Verifierad av MonsterInsights