Över 70% som gått ledarskapskurser använder inte lärandet på jobbet

En internationell meta-analys av 190 studier som Karolinska Institutet lyfter fram visar att 72% av de som gått ledarskapskurser inte  använder sin nya kunskap på jobbet. Det är inte konstigt och det har jag fått med mig sedan jag gått i världsberömda psykologen Cloé Madanes lära. Ett år utbildade hon mig i hur man försöker […]

Läs mer
Så förenas HR med företagets strategier .

För att företaget ska kunna vara motståndskraftigt behövs humankapitalanalyser och managementverktyg för att kunna bedöma risker och att hantera förändring . Men för det krävs digitalisering. Det blir oerhört mäktigt annars att få en överblick på kompetenserna i företaget. Digitaliseringen hjälper dig att humankapitalinventera, dvs kompetensinventera se vilka nyrekryteringar som måste till för olika projekt […]

Läs mer
Tjejer!Det behöver inte vara så svårt att löneförandla

  Kanske jag vill rikta in mig på löneskillnader mellan kvinnor och män för lika arbete. Egentligen förstår jag inte alls att det ska behöva vara skillnad bara för att en kvinna ska utföra samma arbete som en man. Tänker på äktenskap och efternamn. Många tar mannens efternamn. Det ligger romantik i det. Men om […]

Läs mer
Medarbetare eller kunderna först?

Enligt vår undersökning är det medarbetarna som är viktigare än kunderna. Men är det inte kunderna som är företagets intäktskälla som ska komma först? Det finns många olika aspekter . Av kunderna får företaget intäkter Av intäkterna får medarbetare betalt för utfört arbete Om medarbetare får betalt genom att kunderna köper ska då inte kunderna […]

Läs mer
Vad krävs av konsultbolagen för att stänga en affär?

Det krävs att konsultbolagen är kunniga, snabba och effektiva . Det här krävs: Absoluta kunskaper inom det område företaget behöver hjälp med och kunna bevisa det. Det finns inte tid för trial and error. De senaste verktygen som matchar rätt konsult med rätt uppdrag och ha ständigt uppdaterade CV:n i databasen. Kunna hjälpa företaget att […]

Läs mer
Konsten att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag under tidspress

När det gäller att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag är det inte alltid lätt . Man vill Få snabba resultat och rätt matchning minska personalkostnaderna vinna tid     Alla som mäklar konsulter eller har anställda konsulter inhouse vill se nöjda , återkommande kunder. Eller hur? En konsult/mäklare/konsultbolag strävar alltid efter att serva sina […]

Läs mer
Så får du medarbetare att samarbeta bättre

    Konkurrens mellan teammedlemmarna? En i teamet låter andra jobba för sig? Kommunikationen mellan teammedlemmarna går inte fram? Många många orsaker till att vi inte samarbetar tillräckligt. Samarbete är nyckeln till att nå målen. Också att veta varför samarbete är viktigt. Vad gör du som teamledare för att öka samarbetsförmågan? Vissa personer i teamet […]

Läs mer
4 dagars arbetsvecka ,full lön och 100% produktivitet.

  Vad värderar medarbetare mest? Bonus eller flexibilitet? Betyder en engångsutbetalning av bonus mer än  mer flexibilitet? Gör en engångsutbetalning att man känner sig högre värderad än när man får mer flexibilitet på jobbet? Eller skulle kostnadsfria luncher göra att du kommer tillbaka till kontoret? Med en ökad ohälsa bland personalen som ökat efter pandemin […]

Läs mer
Talar vi hellre med en robot om vår mentala hälsa än med vår chef.

  En undersökning gjord av Oracle i 20 länder och 11000 människor  visade att 80% av de tillfrågade hellre talar med en robot om sin mentala hälsa än tala med sina överordnade. Din hjärna är din största tillgång. Det hävdar Murali Doraiswamy , professor i psykiatri och beteendevetenskap Duke University. Jag tänkte då på min […]

Läs mer