Experter

   Föreläser inom:

Elsa Widding , riksdagsledamot

Ledamot i Sveriges Riksdag

   Föreläser inom:

Välkommen till HRatOnce professionals- där människor står i centrum

VD HRatOnce

Hej! Jag som VD hälsar dig hjärtligt välkommen till HRatOnce.

Vårt syfte med verksamheten är att hjälpa företag med expertis och verktyg i förändringsarbetet.

Vi tror på att om företaget gör en analys över vilka kompetenser som finns , vilka som har dem och en kompetensutvecklingsstrategi kan de människor med potential erbjudas att gå vidare i organisationen.

För kartläggningen och kompetensutvecklingen har vi både verktygen och specialisterna.

Kontakta mig

 

 

 

 

 

   Föreläser inom:

Sven Román överläkare i barn och ungdomspykiatri

Överläkare i barn- och ungdomspsykiatri

 

Boka Sven Roman och diskutera med en erfaren läkare. Medgrundare till lakaruppropet.

BOKA SVEN ROMAN FÖR EN KONSULTATION

Konsultation Läkare
   Föreläser inom:

Susanne Svensson

KBT terapeut

   Föreläser inom:

Marcus Lindgren

Marcus Lindgren - Kvantmekanik/kvantumbiologi. Hälsa, kost och energier som påverkar vår hälsa

 

Det var Newtons modell, men vi vet att det kom en man vid namn Einstein 500 år senare som ändrade på det genom att bevisa att tiden är relativ. vilket betyder att korrelation och sannolikhet är hur vi förstår naturen, biologi och sjukdom.

 

Solen ligger bakom hela våran evolution och vi har aldrig haft denna epidemi av kroniska sjukdomar tills vi började bryta naturens lagar samt förgifta oss med teknologi.

 

Grunden till våran kroniska sjukdom är någonting som kallas mitokondriell dysfunktion. Mitokondrian står för våran energiproduktion, energiproduktionen startas upp och drivs av elektromagnetiska frekvenser vilket är solen. Solen är Naturens WiFi och vi är konstant uppkopplade mot den genom våran blodplasma.

 

Jag har även djupgrävt i mRNA vaccinen för att kunna reda ut, förklara och hjälpa så många som möjligt. Finns mycket information som man tyvärr undanhåller.

Men finns en del bra saker man kan göra men beror också på vilka symptom man uppvisar.

 

Har unik kunskap i hur kost och träning nere på elektron-nivå fungerar, hur och när och vad. Mat och träning är dock inte det viktigaste men bra hjälpmedel för att nå målet.

   Föreläser inom:

Angelica Rothoff – specialist Frekvensterapi

Specialist Frekvensterapi

Kvantfysik / Frekvensbehandling  

 Detox med hjälp av frekvensbehandling.

Funktionen för distansbehandling med  Spooky är kvantfysik. Vill man förstå kvantfysik får man läsa några böcker om det, går inte att förklara med några ord. I skolan fick vi läsa fysik och kvantfysik är flera steg upp i vetenskap. 

En liten del i kvantfysikens lagar är att när man har något från en kropp och påverkar det så påverkas hela kroppen. Vägen det går är i “fältet” som kvantfysikerna kallar det. Kan grovt jämföras med det fält där mobilpratet och radiotrafiken går. Vi har även magnetfält och elektriska fält. Inget av dessa går att se med ögat utan behöver någon typ av apparat för att kunna “ses och förstås”. 

Mobilpratet och jordens magnetfält kan alla se med hjälp av just mobilen och en kompass. Med de kvantfysiska fältet för bioresonans behöver vi sådana instrument Vi får fantastiska resultat, och många har blivit hjälpta av dessa behandlingar ❤️💪 

 

Läs mer

 

 

 

 

   Föreläser inom:

Boka Marie Segelström hälsocoach när du behöver få en häslostrategi

Hälsocoach, Yogainstruktör

Boka Marie

Marie älskar att interagera med andra människor. Intentionen är att sprida glädje och välmående till både grupper och individer. Hennes övertygelse är att vi själva vet vad som får oss att må bra och att alla är unika.
Som talare lär Marie er skapa goda vanor. Hon berättar vad som händer neurologiskt i
hjärnan när man har skaffat sig en sund livsstil och hur ni kan höja er energinivå och ert välmående genom medvetna val. Hennes passion är att utbilda och förkovra sig i den
senaste forskningen och att förmedla den på ett lättfattligt sätt så att man kan använda sig
av kunskapen i verkligheten.

 

   Föreläser inom:

Fredrika Rylander

Executive Leadership Coach

Läs mer om Fredrika Framgångsrika ledare gör ständigt små justeringar i hur de kommunicerar och interagerar beroende på omständigheterna.

SYFTET MED EXECUTIV COACHING ÄR ATT “RAISE YOUR GAME”.
Tillsammans bedömer vi vad dina hinder är och vad du behöver göra för att komma över dem. Jag hjälper dig att ta de förmågor och färdigheter du redan har och bygga vidare på dem.
Coachning på arbetsplatsen är ett pågående samtal mellan medarbetare och coach. Målet är att arbeta med områden som behöver förbättras och bygga på styrkor för att hålla medarbetarens prestation framåt. Arbetsplatscoaching innebär med andra ord att göra det möjligt för medarbetarna att bli det bästa de kan.

   Föreläser inom:

Maria Lindén -High performance coach- Life leaders grundare

Föreläsare, utbildare & high performance coach

Läs mer om Maria

WORKSHOPLEDARE / UTBILDARE / FÖRELÄSARE /

Maria Lindén är föreläsare, författare & high performance coach och utsedd till en av landets mest spännande förmågor.

Genom Life Leaders  utbildar & tränar hon ledare & entreprenörer i effektivitet och stresshantering samt konsten att uppleva en djupare motivation och mening.

Maria driver också Mentorprogrammet #HighPerformance #WorkLifeBalance för kvinnliga ledare och har med sina 15 års erfarenhet inom ledarskap och kommunikation, skrivit och lanserat boken ”Livsledarskap – framgång, hälsa & meningsfullhet på 30 dagar”

 

 

   Föreläser inom:

Mirjam Johansson – innovation management Human development

Innovation Management Human Developement

 

Mirjam Johansson Grant specialiserar sig på att aktivera gruppers och individers självledarskap för att skapa s.k. Growth Culture i samklang med affärsstrategin.

Grupper eller individer som väljer Mirjam som samtalspartner har själva identifierat symptom på att de stannat i sin utveckling. Det skapar goda förutsättningar att identifiera och nå nya mål, bortom det man trodde var möjligt. En oväntad och användbar hävstång för detta arbete är svårigheter, motgångar eller kriser.

Tillvägagångssättet är noggranna analyser av gapet mellan nuläge och mål, och därefter beprövade metoder och personlig coaching som skapar hållbar förändring.

 

   Föreläser inom:

Boka Tony Hammarlund för ökade kunskaper inom digital marknadsföring

Digital marknadsförare och podcaster

Boka Tony

Tony är en digital marknadsförare och arbetar med och är expert på med content marketing. Han driver  podcasten “Digital Marknadsföring med Tony Hammarlund” där han i varje avsnitt intervjuar experter, ledare eller andra marknadsförare.

   Föreläser inom:

Boka Lena Lid Falkman- för att få ökade insikter inom kommunikation och ledarskap

Ekonomie doktor och forskare på Handelshögskolan i Stockholm

DISTANSLEDARSKAPEXPERTEN

Ekon Dr Lena Lid Falkman är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm med ledarskap, organisation och kommunikation som specialitet. De senaste tio åren har hon forskat kring hur digitaliseringen påverkar hur vi arbetar, samarbetar och leder. Lena skrev den första boken på svenska om hur videomöten kan förändra hur vi arbetar, och hur man får gehör för dem i sin organisation: Virtuella Möten – Effektiv gränslös kommunikation (Liber 2014). Lena har lett ett av Sveriges största projekt om aktivitetsbaserade arbetsplatser, Framtidens Kontor, och forskar nu om hur arbetsplatser och arbetssätt kan gynna innovation i projektet Plats för Innovation. Hon har forskat om hur social media påverkar relationer mellan chefer och medarbetare.

Boka Lena

 

 

   Föreläser inom:

Boka Patrik Wincent digital stresshantering då spelet tagit över

 

Patrik Wincent specialiserad inom digital stresshantering och de beteendemässiga problemen inom den digitala arbetsmiljön

Patrik Wincent erbjuder
Anpassad föreläsning för företag. Föreläsningen ger tydlig information om vad skärmissbruk och internetmissbruk är. Hur man kan jobba med det på ett förebyggande sätt på företag. Vi går igenom definitionen av skärmmisbruk, hur vi identifierar problematiken och hur vi bör agera på arbetsplatser för att minska den digitala stressen och öka produktiviteten. En informationsrik timme som brukar beskrivas som en ögonöppnare med en hel del tips för att förbättra det digitala klimatet för högre produktivitet och lägre sjukskrivningar

 

   Föreläser inom:

Boka Karin Berggren Organisationsdesigner-när du ska bygga team

Managementkonsult

 

Karin Berggren har varit ledningskonsult sedan 1988 och har spelat en nyckelroll
i hantering av stora förändrings- och förbättringsprogram för globala företag och
organisationer.

Karin Berggren äger och driver Managment molecule dynamics och är en mycket anlitad konsult inom förändringshantering. Hon jobbar utifrån hennes koncept 4s som skapar nya team anpassade efter nutidens ständiga förändringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Föreläser inom:

Boka Per Håkansson då du vill veta allt om blockchain

Managing Editor Inside Blockchain

Boka Per

Är företaget i en digital transformation? Då rekommenderar vi att boka Per Håkansson som är en efterfrågad föreläsare, och facilitator. Han finns bl a på TED.

Bor i Kalifornien, Mexico och Chile. Tidigare drev han och utvecklade produkter för välkända Silicon Valley-teknikföretag. Idag hjälper han organisationer över hela världen att förstå och anta ny teknik genom samtal, workshops och rådgivning.

   Föreläser inom:

Boka Ebba Svenburg Jurist för kunskaper inom arbetsrätt, företagsrätt och företagsförvärv

Jurist

 

Ebba Svenburg är jurist på Setterwalls Advokatbyrå i Malmö med en examen i Master of Laws från Lunds universitet.. I sin juristroll på Setterwalls arbetar hon framförallt med rådgivning inom arbetsrätt,bolagsrätt och företagsförvärv. Ebbas högsta prioritet är att leverera kvalitativ, skräddarsydd juridisk rådgivning. Ebba föreläser för universitet och företag på ämnen som berör

 

Verifierad av MonsterInsights