Installationshjälp

När någon anmäler sig till ett seminarium skickas en bekräftelse till den angivna e-postadressen. I bekräftelsen finns en länk/knapp “Delta i seminariet”. När man klickar på länken blir man uppmanad att installera ett program från Zoom. Om datorn är “nedlåst”, d.v.s. att användaren inte har rättighet att själv installera program på den finns möjlighet att lyssna på seminariet via webbläsaren. Det går dock inte att själv vara aktiv i seminariet om man deltar via webbläsaren.

– Se vidare “Vanliga frågor”
– Se även installationshjälp på Zooms webbplats för ytterligare svar