5 steg till färdigställandet GAP analysen.

 

Optimera organisationen utifrån kostnader för kompetens och potential.

  • Utmana strategier vs organisationsfunktioner för att säkra körning
  • Identifiera interna färdigheter till personalprojekt för att minska personalkostnader och externa kostnader 
  • Förutse kompetensbehov och planera Xskilling-program för att minska talangklyftorna
  • Främja sammanhängande beteenden för att bygga upp målinriktad kultur 
  • Påskynda on-boarding eller synergier efter fusion för att skapa värde
  • Investera i rätt personer för att skapa värde för att optimera ROI

Vår lösning ger organisationer globala och djupgående Gap-analyser för att få till ledande tekniska affärsförändringar

  • One time “Snapshot 2 till 8 veckor från ett litet team till hela organisationen
  • Dynamisk övervakning i realtid av medarbetares färdigheter
  • kompetensbaserad kostnadsberäkning

 

För företagare och chefer att säkra projekten för affärstransformation och driva förändringarna

 

 

Skillspot GAP analysverktyg ett helt molnbaserat verktyg som endast tar några veckor att sammanställa och genomföra. När en GAP analys är färdig ges en klar bild över kompetensluckorna och vilka förutsättningar era talanger ska få för att växa. Karriärmöjligheter för dagens anställda är viktigare än någonsin och de som söker jobb vill ha det inkluderat.

Kompetensutveckling är också viktigt och får era talanger att stanna kvar. När en medarbetare känner stagnation, ja då lämnar man. HRatOnce har experter som kompetensutvecklar i en mängd olika kompetenser.

De 5 stegen till GAP analysen.

Fördigställandet, upplägg, genomförande och resultat tar ca 11 veckor. Skillspot support team är professionella IT tekniker och BI -team jobbar hand i hand med företagets Affärsteam och HRfunktion.

Vilka kompetenser har företaget idag? Vad behöver organisationen förbättra nu och i framtiden?

Se efter var kompetensluckorna finns med Skillspot GAP analys.

 

1. Initiering
1 vecka

Kick-off Möte med alla intressenter för att komma överens om planer, aktiviteter och tidslinjer .Teknisk föranalys.

2. Design &
Setup
4 veckor

Ramverk  baserat på Skillspot-ramverket (över 1’600 kompetenser) och på beskrivningar av organisationens nyckelfunktioner. Den kompetensbaserade ledningsgruppen bygger det specifika ramverket för organisationskompetenser.

Infrastruktur

Vi ställer in  infrastrukturen och upprättar länkarna med din HR data (HRIS- eller dataexkutionsfiler). Vårt IT-team tillhandahåller relevant information till organisationens IT-tjänst.

Storyboard

Instrumentpaneler och  organisationsspecifik design. Baserat på Skillspot progressionssrapporter arbetar vårt BI-team hand i hand med organisationens HR- och affärsteam.

3. Inbjudningar
1 vecka

Förberedelse av meddelanden. Vi stöder HR-teamet att ta fram de e-postmeddelanden som ska skickas ut till berörda personer.

Meddelandedistribution- Meddelanden skickas ut

4. Analys och presentation.
4 veckor

Kompetensundersökning.

Vi följer upp profiler och slutförandet.Tar fram progressionsrapporter till HR valideringsprocess (av chefer) Presentation av rapport och instrumentpaneler.

Utvecklingsplanering

5. Stängning – avslut
1 vecka
Sign off av alla aktiviteter

Lärdomar från granskning.

 

Verifierad av MonsterInsights