Om HR professionals

Vårt företag specialiserar sig på att främja personals trivsel genom en kombination av hälsoåtgärder och komptensutveckling. Genom att erbjuda strategiska proram och verktyg skapar vi en hälsosam och motiverande arbetsmiljö, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet och engagemang hos personalen.

 

Vårt dedikerade team av experter arbetar nära organisationerna för att skräddarsy och implementera skräddarsydda initativ som främjar både kroppslig och mental hälsa.

 

Dessutom erbjuder vi en techlösning , se vidare emilee.ch , som identifierar i realtid företagets innehavda kompetenser och på olika nivåer.

Med emileesystemet kan företaget få fullöversikt över vilka kompetenser som finns i bolaget , vilka personer som kan vidareutvecklas och erbjudas andra uppgifter inom organisationen.

Vi erbjuder även workshops för att stärka personals färdigheter och öka deras kompetensnivå.

Genom att samarbeta med HR professionals kan organisationer på ett effektivt sätt förbättra trivseln hos sin personal och förverkliga sin fulla potential.

Verifierad av MonsterInsights