Tekniska data Skillspot

Realtidsmatchning
Hårda och mjuka färdigheter
Värderingar och preferenser
Företagskultur

Artificiell intelligens
Relationsdataanalys
Prediktiva algoritmer

Skills frame
Dynamiskt bibliotek
I ditt företags vokabulär på 4 språk

 

Interoperabilitet
SaaS-plattform
HRIS-kompatibilitet
Anslutning via API:er

 

Säkerhet
Säker åtkomst
Privat databas
Anslutning via dina autentiseringssystem (SSO)

Dataintegritet
Strukturerad data
Hostas i Schweiz
Strikt segmentering mellan våra kunder

Användarupplevelse
Intuitivt gränssnitt
Optimerad arkitektur
Hög nivå av samtidiga anslutningar

Verifierad av MonsterInsights