Föreläsare

Ämnesområden

Konflikthantering med Katrine Koutakis

“En konflikt uppstår när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål. När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten”
Vad är en konflikt och hur kan vi förstå oss på konflikter? Hur uppstår konflikter?Hur kan vi själva bidra till eller hantera konflikter? Några teorier och modeller om konflikter och  konflikthantering diskuteras
.Katrine Koutakis , universitetsadjunkt och HR konsult är en erfaren föreläsare. Hon har under många år undervisat i Konflikthantering.
Katrine Koutakis kommer att behandla
-grunderna i konflikthantering
-orsakerna till att en konflikt uppstår
-Hur du hanterar konflikten
-Verktyg för hur du förebygger konflikter
Välkommen till denna föreläsning som pågår under 1 timme. Du kan när som helst ställa frågor till Katrine Koutakis.

 

 

 

Deltagares kommentar i Katrine Koutakis föregående föreläsning i Konflikthantering

“Tack för en väl genomförd föreläsning”

apr
11
Torsdag

Torsdagen den 11 april, kl. 10.00

Verifierad av MonsterInsights