Föreläsare

Ämnesområden

Så främjar vi psykisk hälsa Del 1

Enligt vetenskaplig rapport som är uppdaterad 2020 under ledning av Eva Vingård, professor, har flera olika faktorer ansetts ha samband med utvecklingen av psykisk ohälsa. Följande påfrestningar på jobbet kan knytas till psykisk ohälsa och sjukskrivning: psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning, orättvisa samt rollkonflikter.

Magdalena Berger är expert inom området Psykisk hälsa och kommer att leda oss igenom denna workshop del 1 som syftar till att få ökad kunskap i området psykiska ohälsa och vad vi kan tillämpa för verktyg både i arbetslivet, i företaget och som individ.

Teori varvat med praktiska övningar i grupp och enskilt samt diskussionsforum i syfte att förbereda en strategi för hur man kommer till rätta med psykisk ohälsa

okt
7
Torsdag

Torsdagen den 7 oktober, kl. 15.00

Verifierad av MonsterInsights