Vår vision och våra erbjudanden

HRatOnce professionals

Vi tror på att varje individ har en unik potential som kan utvecklas och tas tillvara på. Vi riktar oss till alla som vill skapa en positiv arbetsmiljö, hållbarhet som finns i affärsmodellen, och öka engagemanget bland sina anställda

Vår affärsmodell

Förutom  mycket erfarna coacher och kompetensutvecklare erbjuder vi det som är ett måste för att ett företag ska vara motståndskraftigt nämligen digitala lösningar.

Läs mer

Slut med excelbladen!

-Kämpar ditt företag med att identifiera kompetensen inom din organisation? Vad som finns och vad som fattas?

-Har  organisationen problem med att hitta rätt talang för att fylla luckorna i ditt team?

Då har vi lösningen. Emilee låter dig

-identifiera alla kompetenser inom din organisation för att lokalisera luckorna och se vilka internt som kan utvecklas vidare.

– hantera både intern och extern rekrytering effektivt och säkerställa att du hittar den perfekta matchningen för ditt team varje gång.

riskanalysering- hjälper dig att se i nutid och  framtidens behov av kompetenser.

Du slipper det mest mödosamma

-Inga kostsamma felrekryteringar

-tillgång till all information du behöver fatta välgrundade rekryteringsbeslut. Vilka finns redan? Vilka måste externrerkyteras? Nu och i framtiden?

-Få tillgång till ditt teams fulla potential 

Emilee som revolutionerar sättet att tänka kring kompetenser. Techlösningen är till för att ge ledningen en möjlighet att kartlägga och planlägga kompetenserna, se vad som fattas. Chefer och ledning ser vilka som dessutom kan tas tillvara på internt  coh  kompetensutvecklas. Internrekrytering är det mest tids och kostnadseffektivaste sättet för  hållbara anställningar.

Emilee ger förbättrad effektivitet och produktivitet genom att samla all kompetens på en plats och därmed främja bättre samarbete, ökad innovation och snabbare problemlösning. 

Verktygets intelligenta algoritmer kan ge unika insikter i verksamheten och dess personal vilket leder till bättre beslutsfattande och ökad effektivitet 

Om du vill ge ditt företag den extra pushen mot framgång så är detta verktyget för dig. Oavsett om du vill utveckla dina anställdas färdigheter eller analysera verksamhetens nuvarande kompetenser.

 

För att upprätthålla data i realtid fyller medarbetarna själva i sina profiler och väljer bland 4000 kompetenser på 3 olika nivåer. Sen undrar du säkert hur det är med integrationen med de övriga HRIS  system. Det har vi också löst! 

Skillspot kompetensanalys

 

Mer om HRatOnce professionals

Vi erbjuder erfarna och efterfrågade konsulter för att kompetensutveckla er personal samt skickliga coacher. Bli medlem idag och välj tjänster för att bringa kunskaper till organisation och anställda.

Vår vision och vad vi erbjuder

 

Verifierad av MonsterInsights