Tips Så förhindras psykisk ohälsa

I det stora hela har Sveriges befolkning en god psykisk hälsa. 73% av befolkningen anser sig må bra. Många av oss upplever stress som är ett element i psykisk ohälsa.

 

Stress

Här är lite fakta och statistik:År 2018 uppgav 16 procent av befolkningen 16¬–84 år att de kände sig stressade. Andelen var högre bland kvinnor, 19 procent, än bland män, 12 procent. Unga uppgav oftare stress än äldre. Högst var andelen bland kvinnor i åldern 16–29 år där 35 procent angav stress. Detta var en ökning med 6 procentenheter sedan den föregående mätningen, 2016. Bland män i samma ålder var andelen stressade 18 procent.

Fler personer med eftergymnasial utbildning uppgav stress jämfört med personer med kortare utbildning. Det fanns också stora skillnader mellan yrkesverksamma och de som – av olika anledningar – stod utanför arbetsmarknaden. Både studerande, arbetslösa och långtidssjukskrivna uppgav stress i högre utsträckning än yrkesarbetande. Bland studenter har andelen stressade ökat från 22 till 31 procent mellan åren 2016 till 2018. Källa Hälsovårdsmyndigheten.

Jag studerade stress på nittiotalet då sjukskrivningarna var förbryllande höga. Mina studier som ledde till diplom och utexaminerad stressterapeut fick mig att tänka efter många gånger vad som egentligen händer i kroppen då vi är stressade. Vi lärde oss mycket om att uppfatta signalerna som ofta framkommer och syns hos en stressad person. Men nöten att knäcka var att lära personen som befinner sig under press att själv upptäcka signalerna. Det är en nästan omöjlig uppgift då personen i fråga ångar på från tidig morgon till sena kväll utan uppehåll eller eftertanke,sover ringa och går till arbetet helt utmattad. Problemet är att den utmattade inte känner sig utmattad. Stress är som ett gift i kroppen som angriper olika organ och får den stressade att helt ändra sinnesstämning, hållning och språk.

Karin Boye skrev långt innan stress blivit ett begrepp i en av sina dikter:

 

Du vet du bär en black

och hör hur kedjan slamrar.

Men den kan smidas om till sköld

av en som flitigt hamrar

Du vet du bär ett gift.

Men alla dödens safter

blir i en klok och varsam hand

till goda läkekrafter

 

Det handlar om att förstå vad stress gör med dig.Du kan inte åtgärda det du inte förstår. Så vi frågar oss

Vad är psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa är ett annat ord för stress. Lever vi för mycket under press så påverkar det hela vårt system i kroppen. Eftersom vi påverkas av stress på olika sätt gäller det att i första hand identifiera stressen.

Vad bottnar din stress i? Någonstans bottnar stressen i att vi hindras att få välja från vår fria vilja. Den fria viljan är den starkaste drivkraften i oss. När den får hög prioritet blir också stressnivån lägre.

Tidspress?

Arbetsbörda?

Arbetssituation?

Karriär?

Deadlines?

Barnen?

Relationer?

Mobbing

Arbetsmiljön

Grupptryck

Dålig självkänsla

Dålig fysik

Kan inte säga nej tack till det du inte vill ha

Vill göra så mycket annat än du får tillfälle till.

Jag har endast nämnt några av orsakerna. Du får hjälp av oss att identifiera vad som stressar dig mest.

Det här kommer vi att diskutera tillsammans med Gaya Pienitzka den 29 Augusti. Vi går live klockan 12 och ni kan gå in via länken här https://zoom.us/j/532251779 och diskutera med oss. Ni kommer att höra och se varandra. När som helst kan du gå live med dina frågor . Vi har båda lång erfarenhet av stresshantering. Gaya Pienitzka är VD för life Cab och leder sina egna radioprogram. Genom att intervjua personer som företräder psykologin och kan svara forskarbaserat. Gaya ger också webkurser och e-kurser i stresshantering.

Kristina Höghielm, sitter med och bidrar med sin stora vetskap genom åratal av personlig rådgivning till bla stressade personer som aldrig får tiden att gå ihop. Hon har en gedigen utbildning av den världsberömde livscoachen Tony Robbins och lång erfarenhet av att ge executive coaching. Hennes framgångar bottnar i att hon snabbt identifierar problem och kan därför mycket effektivt ge förutsättningar för sina coachee att förändra.

#trainingliveonline#lyssnapåexperterna#ställfrågor#nätverka#fåtips

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *