Därför väljer många företag att inte ha en HR-ansvarig

Många företag satsar inte på en egen HR-avdelning. Anledningarna är många.

Den främsta enligt många är den totala tidsbristen följt av för höga kostnader.Att ha en HR ansvarig medför hög lönekostnad. En annan orsakt till att man inte har HR är att man sitter fast i gamla hjulspår. Vissa fördomar kan också räknas in som en faktor. Företag som växer behöver förutom rekrytera nya krafter även utveckla sin personal och höja dess kompetens. Men det tar arbetstid och arbetstid kostar. Kanske blir det bortvalt också.

Att engagera en HR-ansvarig innebär en hög lönekostnad därför väljs den funktionen ofta bort. HR blir därför en delegerad funktion eller så håller företagsledaren i allt och jobbar med allt.

VDs uppgift är ju även att effektivisera kostnader och tid så gott det går. Genom digitala HR seminarier så kan företaget tillåta seminariedeltagande till låga kostnader och till minimal arbetstid.Företaget kan låta hela team ta 1 timme och gå på digital föreläsning och eller workshops hos oss. De kan diskutera direkt med experten genom chattar eller i mötesfunktioner live.

För även om HR funktionen i sig inte finns i bolaget behöver anställda kompetenshöjande seminarier för att bli uppdaterade i det senaste, ta del av vad som kommer i framtiden och diskutera det som berör bara företaget i sig. Hela kontoret kan delta i våra seminarier. På ledningsnivå och team nivå. Det finns seminarier för alla att ta del av. Direkt kan man applicera det man tycker är relevant i sin omedelbara företagsmiljö- Det handlar om företagsbehoven. Det går bra att ta era team med er direkt till seminariet, lyssna och lära sig av de som kan och vet vad som finns och hur det används, ta möte med expert och diskutera vidare. Genom chattar och andra mötesfunktioner vi tillhandahåller kan ni boka möten med experten och fortsätta med en djupdykning och finna lösningar just för ert företags behov.

Så även om personalen efterfrågar kompetensutveckling då det råder hög arbetsbelastning. Det finns helt enkelt inte tid till att skicka medarbetare på kurser och andra kompetenshöjande event. Det kan till och med råda en sån hög tidsbrist att man inte hinner rekrytera. VDs uppgift är ju att effektivisera tiden så att den utnyttjas på bästa sätt. Allt som kräver arbetstid är en kostnad. Det vet VD som dessutom ska rapportera till styrelsen om försäljningssiffror, vinster etc.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *