Har du koll på vad digitalisering är och innebär?

Det är ett idelt beslutsfattande just nu i företagen om digitalisering. Ju mer man vet vad digitaliseringen innebär och står för och hur den gör nytta och för vem , ju snabbare går beslutsprocessen.

Företaget behöver först göra en behovsanalys. Vad är det som behövs? Enligt Harvardstudien krävs det nya kunskaper, processer och verktyg för att utnyttja potentialen med en digitalisering.

Börja med att kartlägga processerna. Gör en förändringsplan. I Adritos guide sägs att man ska digitalisera eller automatisera de mest transaktionsintensiva processerna, exempelvis tidrapportering, arbetspassbyte mellan kollegor, kvittohanteringar, ledighetsansökningar, frånvarohantering, för att sedan gå vidare med de mer strategiska processerna inom HR som chef- och medarbetarstöd, exempelvis rekrytering, system för målsättning och medarbetarsamtal, verktyg för matchning av lediga tjänster internt.

 

Utgå från hur arbetet kan förenklas. Var öppen för nya arbetssätt och välj systemstöd som kan bidra till att öka tillgängligheten och rörligheten i din organisation. Utvärdera och utveckla kontinuerligt. (källa Aditro)

 

Växande företag kräver snabba beslut och snabba åtgärder. För att kunna attrahera talangerna behöver företaget hänga med i den snabba utvecklingen och förändringarna. Det är bla vad employer branding handlar om. Att förutse och tillmötesgå inte bara konkurrenternas drag utan också veta vad arbetskraften vill ha. Idag ser en arbetsökande efter vad det är för företag det handlar om , då man söker jobb. De unga förväntar sig att det finns en plan för karriären, träning och kompetensutvecklingsmöjligheter. Det är enkelt idag att skaffa sig information om företagen de vill jobba för. Det är ju bara att gå in på företagens hemsidor som beskriver värderingar, hur de tar hand om anställda bemöter sina kunder etc.

 

Företag som inte har egen HR avdelning, måste delegera ut i linjen och be dem göra behovsanalyserna. Det kan underlätta för de företagen att hyra in en HR konsult som kan leda ett digitaliseringsprojekt till att börja med. Om ett företag ska stå sig i konkurrensen, är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som krävs för det ändamålet.

 

Har företaget en talent management plan som innefattar:

Personalplanering

Rekryteringsplan- Rekrytera och behålla personal

Kompetensutveckling

Karriärplan

Successionsplan

Prestationsplan

eller rekryteras personal i farten bara? I så fall är det hög tid att tänka om . Om det ska lyckas med att locka kompetenser till företaget.

 

Företag som har egen HR personal bör tänka på att HR måste knytas mer till affärsverksamheten för att bättre kunna förstå och serva företagets personal. Ofta är HR personal helt utanför det som företaget sysslar med och drar in bla intäkter så att lönerna kan betalas ut. HR betraktas ofta som en särskild institution i bolaget. Detta måste ändras kvickt, så att HR är integrerade mer i affärssammanhangen. Om inte HR förstår affärerna som görs i bolaget kan de heller inte bistå med sina kunskaper på rätt sätt. Om HR halkar efter så attraheras inte de bäst talangerna att söka de utlysta jobben.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *