Kompetensbrist i Sverige

Det råder akut brist på arbetskraft och på mycket höga nivåer anser Stockholms Handelskammare som har analyserat SCBs siffror.

36000 personer kan anställas idag varav 14000 jobb finns i Stockholm (källa Arbetsnytt). Stora produktionsvärden faller bort när vakanser inte kan tillsättas.

Politikerna har inte prioriterat företagens förutsättningar för fortsatt tillväxt anser Stefan Westerberg.

Vilka förutsättningar då kan man fråga? Vad ingår i prioriteringarna?

Framför allt är det arbetsrätten. LAS. Den behöver ses över för den är förlegad (1974). Anställningsskyddet behöver göras mer flexibelt. Den stelbenta lagstiftningen hindrar just flexibiliteten som behövs för att öka företagens förutsättningar för tillväxt.

OECD poängterar det särskilt i sin senaste rapport inom sin funktion Job Strategy. Globalisering och digitaliseringen har för överskådlig framtid kanske för alltid förändrat sättet att arbeta på. Den nya OECD Job Strategy som nu uppdaterats (den senaste 2006) visar på en mycket bredare och mer framåtblickande ansats än tidigare.

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *