Så gör du för att frigöra tid och minska stress#digitalaseminarierdärdukandelta

Ohälsa, pyskisk ohälsa. Varje dag någonstans tar jag del av historier om människors ohälsa. Vad bidrar till ohälsa?

Är det jobbet du ska skylla på eller rent av familj och vänner? Vilka styr ditt liv? Vem och vad styr ditt liv?

Det är en bra början att analysera vad som stressar dig och varför. När du hittar de variablerna kan du snabbt göra upp en lista för att förändra vilket ska leda till minskad stress.

1.Hur hanterar du tiden? Vet du hur mycket tid du lägger ner på respektive syssla? Hur mycket tid lägger du på

att pendla

att sitta i möten

att vara med kunder

att administrera svara på mail, returnera samtal, rapportera etc

att jobba med teamet

att vara med familjen

Att fixa hemma

Att handla

Att hämta barn

att träna

att vara medvännerna

‘att bara vara?

Listan kan bli längre.Om du mäter tiden , för vart och ett av momenten så ser du exakt vad som måste förändras. Ta en timme nu och lista allt vad du gör i veckan. Tima och se efter vad du skulle vilja ha mer tid till? Här kan du förändra mycket. Hur mycket delegerar du till exempel? Har du förmågan att delegera så har du frigjort flera timmar i veckan.

I bulksystemet som jag lär ut i våra digitala seminarier live onlin, får du lära dig exakt hur du sätter upp allt detta. Med bulksystemet kommer du att märka att mycket ligger på dig och inte andra om du får mer tid över eller inte

Välkommen till mitt seminarie den 17 januari 2019 kl 10.00

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *