”SAS-Jannes” koncept om ledarskap

Jag tar del av SvDs artikel om Jan Carlzon som redan 1985 skrev boken Riv pyramiderna. Den bästa ledarskapsbok som skrivits i Sverige och på Harvard används den som kurslitteratur.

Jag har mött Janne många gånger både privat och professionellt. Jag får någon sorts trygghetskänsla då jag talar med honom. Alltid glad alltid vänlig är han. “SAS-Janne” kallade vi honom för. Han verkligen beskrev ledarskapet som det borde vara – en ledare som sätter kundnyttan först i en platt organisation. Allt måste utgå från kundnyttan. De flög inte flygplan längre – de flög kunder.

I intervjun säger han att han aldrig trott att hans bok skulle gälla än i dag då han anser att vi lever i ett narcissistiskt tidevarv. Men motatsen bevisas genom att en ny utgåva har kommit och översatts i 22 olika språk. På engelska heter den The moments of truth vilket Janne tycker är ett mer passande namn. Jag citerar: “I sanningens ögonblick uppstår mötet mellan kunden och företaget. Är ögonblicket bra, kommer kunden att återvända – om det är dåligt, är kunden borta för alltid”. (källa SvD)

Janne tror att hans idé om en platt organisation kan skapa en positiv känsla. En platt organisation ger människan ett större eget ansvar och är inte riktigt gjort för kontrollmänniskor. “En kontrollmänniska kan bli chef men inte en ledare”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *