Tips att hitta kompetens till företaget

De flesta förstår hur man rekryterar, att det är viktigt med employer branding och att de anställda måste få växa i sina roller. Att ha en plan för jämlikhet är lika viktig som att hålla sig till reglerna inom arbetsrätten.
Det är inte där vi finner problemen i våra företag. Nej det är att hitta kompentensen. Det är svårt att hitta IT personal som kan programmera likaså specialistkompetenser till företaget.

En av våra talare är Camilla Tengbom Fälth kommer att hålla seminarier i att hitta kompetensen . Hon kommer att i sina föreläsningar ge tips och råd om hur man kan utöka sökandet efter kompetens. Det finns oändligt många fler kanaler att söka igenom. Idag kan många arbeta helt från annan arbetsplats men ändå kunna vara anställd på ett företag som inte alls ligger där personen bor. Det är ju kompetensen företaget är ute efter. Via mötesfunktioner kan man idag hålla möten, konferenser och diskussionsgrupper där man befinner sig.

Tips
Utöka möjligheten för anställda att arbeta på distans så blir rekryteringskällan desto rikare att ösa ur.
Köp ett sofistikerat konferenssystem med alla mötesfunktioner, inspelningar streaming etc
Se till att alla har en utrustning som krävs för att arbeta på distans
Sätt upp nya interna nätverk som är specifika för enskilda team och där teamen har tillgång till närmsta chef.
Se till att ge regelbunden träning -och utbildningsmöjligheter för alla på företaget.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *