Självledarskap ökar motivation och prestation.

Att ha en självgående personal är väl något som de flesta chefer drömmer om, men inte alla. Många medarbetare går till sitt arbete och finner sin överordnade som är där och petar i allt. Ett  ledarskap som bygger på rädslor leder till passivt agerande hos personalen och ökar sällan motivationen att prestera. Medarbetare kan bli väldigt tveksamma till sin egen förmåga att utföra sitt arbete korrekt.

Att skapa förtroende kan göras på två sätt.

Relationsbaserat förtroende

Aktionsbaserat förtroende

I distansmöten skapas förtroende genom aktioner, dvs det du levererar, hur du levererar och följer upp. Distansledarskapet är viktigt att det bygger på att följa upp och återkoppla. Att berömma medarbetare skapar tillit.

I ett relationsbaserat förtroende så möts man fysiskt , första dagen på arbetet,möts av en kollega och tar en kopp kaffe ihop och pratar lite för att lära känna varandra. I en aktionsbaserat förtroende bygger det på vad man levererar.

Motivationen kommer när medarbetare känner chefens tillit. Att bara omnämna en persons skicklighet skapar otroligt mycket mer motiverade medarbetare. Att visa uppskattning har många gånger i undersökningar visat att det är viktigare än en löneökning.

 

Det är hög tid för ledare att genomföra självledarskapet i sitt team. Eftersom fysiska möten tar alltför mycket tid är det dags att genomföra självledarskapet och ha distansmöten.

Det räcker med ett fysiskt möte per månad. Resten kan utföras på distans.

Det ställer nya krav på dig som leder distansmöten.

 

Det här ställer krav på dig som ledare att du ska ha en aktionsbaserad tillit både till dig själv som chef och till andra.

Här är några tips:

1.Våga släppa taget och lita på dina medarbetare.

2.Var tydlig

3.Kommunicera bra

4.Var tekniskt flytande

5.Ge verktyg till medarbetarna så att de kan ha bra koll över sina ansvarsområden. Idag finns det verkligen ett stort antal digitala system där både du och medarbetare kan följa projektet, vem som gör vad och var i tiden projektet ligger.

6. Ge medarbetare möjligheten att själva kunna boka upp sig på kompetensutveckling de behöver  inom ramen för den budget du fastställt.

7.Ha distansmöten istället för fysiska – det frigör tid och organiserar upp vad som ska göras och av vem. Viktigt att ha distansmöten med videoupptagning. I fysiska möten skapas en relationsbaserat förtroende och på distans en annan typ av förtroende dvs att personerna levererar det de ska och på utsatt tid som kallas för aktionsbaserad relation.

8.Ta kontakt med medarbetarna varje dag, fråga hur de mår och om de behöver diskutera något- Följ upp- ställ gärna frågan;vad fattas?

9.Ha ett fysiskt möte per månad, där alla samlas. Har du distansmedarbetare i teamet kan de gå in virtuellt och medverka i konferensrummet.

10.Ge feedback!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *