Varför är kommunikation så svårt?

Hur många gånger har du känt dig missförstådd? Hur många gånger har du känt dig attackerad i en konversation? Hur många gånger vet du att du sagt något som den du sagt det till säger sig inte känna till?
Ja så går det på. Alla har vi våra sätt att kommunicera. Många använder kommunikationen till att manipulera. En del att påverka medan andra väljer att vara tysata. Varför är det så här?
Frågan är obesvard. Och kommer att bli. Det finns lika många sätt att använda kommunikation som det finns människor på jorden. Eller?

Hur använder du dig av kommunikation? Använder du dig av kommunikation som ett verktyg för att
erövra makt
att övertyga och påverka
att få fokus på dig själv
att få människor att lyssna
att vinna
att få bekräftelse
att manipulera
att ge kärlek
att ge visdom
att känna dig duktig
att känna sig bäst
att överleva
att få det du vill
att få människor att tro på dig
att lära ut
att få uppmärksamhet
att bevisa kunskap
att komma över sorg
att försvara dig
att attackera andra
att stänga ute människor
att mobba

Ta en funderare på vad du använder kommunikationen till. Fråga dig:
Hur tas det jag säger emot?
Vad får du ut av den du kommunicerar med?
Vad vill du få ut av den du kommunicerar med?

I vilket känslomässigt tillstånd befinenr du dig i när du kommunicerar?Hur reagerar människor när du kommunicerar och i vilket tillstånd är du i?

Vi ger massor av seminarier i kommunikation. Alla seminarier är i digital form. Men du kan alltid vara aktiv. Ställ dig frågan: Tycker jag om att vara i digitala seminarier eller vill jag möta människor fysiskt? Om du inte tycker om att delta digitalt, hur kommer det sig? Om du tycker om att delta digitalt. Hur kommer det sig?
Det här är ett sätt att lära känna sig själv. Ställ dig frågor hela tiden. Ju mer du känner dig själv desto större självkänsla får du.
Genom interaktiva seminarier som endast tar 45 minuter av din tid kan du uppdatera dig själv. Få svar på dina frågor. Du kan ställa frågor i seminariedelen anonymt. I workshop där är vi alla synliga. Det är meningen att vi ska diskutera ämnet på djupet. Och höra vad andra tycker och säger. Återigen kommunikationsfärdigheter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *