Varför väljer vissa företag att inte ha en egen HR avdelning

 

De flesta små och medelstora företag har inte en egen HR avdelning. Orsakerna är flera.

Att inte ha en egen HR avdelning kan skapa problem då företagen idag står inför många olika förändringar som sker snabbt. Orsaker kan vara

  • att vara fast i gamla hjulspår
  • tidsbrist
  • inte tillräckligt med kunskaper inom “mjuka” HR områden
  • pengabrist

Oftast har företag utan egen HR avdelning delegerat ut HR till personal i management ställning.

En undersökning visade också att mindre företag engagerade i HR området har delegerat ansvaret till linjecheferna men ingen engagerar sig i de HR områden en HR avdelning normalt skulle hantera tex koordination, strategier och branding. Risken finns att man negligerar HR mjukvarorna:

konflikthantering

organisationsärenden

Personlig utveckling och försäljningsutveckling

juridiska handlingar såsom anställningsvillkor och arbetsrätt

Målstyrning

Det finns många mallar och manualer att tillgå inom lönehantering, personalplanering mm. Men man kan också vara fri att sätta villkoren själv som företagare.

Varför behöver man HR kompetens i företaget?

• Förändringar är snabba och omöjligt för en företagsledare eller linjechef att hålla reda på
• Digitala lösningar och implementering är helt nödvändiga och kommer att bli mer lyckade med någon som är HR kunnig
• Ett växande bolag måste prioritera personalplanering, talent management och förändring.

 

Vad behöver små och medelstora företag extern HRhjälp med?

  • digital introduktion
  • personalplanering
  • HCM Human Capital Management
  • nätverkande
  • demografiska förändringar

En viktig del i företagandet är att förstå vad bra kompentens förväntar sig av en arbetsgivare.Dagens kompetens söker sig till engagerade arbetsgivare som erbjuder personlig utveckling koordinerat med  karriärplanering samt arbetsinriktade utbildningar för att de ska kunna hålla en hög jobbutförandenivå.  Kunderna vill dessutom ha personlig service och flexibilitet vilket kräver flexibla policies och transparens från företagets sida. I personalhanteringen krävs samarbete och koordination när det gäller personalutveckling och kompensation.

FÖRÄNDRINGARNA GÅR FORTARE ÄN VAD INDIVIDEN MÄKTAR

Företag som har halkat efter i utvecklingen har ofta tidsbrist vilket gjort att man bara haft tid att ta hand om de mest akuta problemen.

 

 

 

Det finns effektiv hjälp!

 

 

 

info@hratonce.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *