Ditt gränslösa karriärliv

Det är dags för Mille Beckman chef för change inom Teliacompany att ta plats i föreläsaresätet och låta oss få veta vad som händer med våra arbetsplatser då flexibilitet är nummer ett på alla företags agenda. För att få de bästa kompetenserna krävs att företaget hänger med i utvecklingen och möter de nya förmågornas krav. De ska bidra till att företaget ska vara lönsamt och stå sig i konkurrensen. Och för det behövs att företagen verkligen ställer om för nu kommer de yngre att diktera arbetsvillkoren.

Ett antal forskare har dykt lite djupare för att få KASAM, känsla av sammanhang. De är eniga om att flexibiliteten är fördelaktig i arbetssammanang men kan också vara utmanande.

Vi har inga gränser längre om arbetsuppgifterna tillåter vilket kan vara utmanande då privatlivet har kommit in i arbetslivet.

Det krävs enormt mycket självledarskap i den digitala arbetsplatsen. Viktigt att arbetstagaren strukturerar upp tider med arbetet som ska utföras och mäter resultat regelbundet för att kunna slutleverera.

Teamarbetet måste fungera och därför kommer vi osökt in på hur viktigt ledarskapet är. Ett team har inte råd med konflikter, ej heller att några sölar och låter andra jobba för dem.

Kommunikationsfärdigheter är därför det viktigaste ledaren har att fila på. Allt det ledaren gör , gör även teammedlemmarna. Från klädsel till hur man håller i besticken vid måltiderna. Från hur ledaren bemöter sina teammedlemmar till hur teammedlemmar belönas.

Allt det ledarna gör i en organisation genomsyrar allt beteende i organisationen. Amerikanska forskare hävdar att om inte medarbetare behandlas med respekt kommer resultatet att bli lidande. De hävdar också att en ledare måste utbilda sig i hur man coachar sina teammedlemmar, medarbetare. För alla är inte skapta för att bli coachade, vissa behöver klara direktiv. Att coacha är att ge feedback på det medarbetaren utför. Allt för att förbättra resultatet hos varje individ. Och för det behövs ledarskapskunskaper.

Ja mer om detta kommer Mille Beckman att tala om den 12 mars då han går live med oss  kl 11.30.

Häng på med oss i föreläsningen om hur digitaliseringen påverkar arbete och arbetsplatser.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *