Vad händer med teamet under ständiga förändringar?

Att leda på distans passar inte alla. Det gäller att kunna strukturera upp ledarskapet och ta det till nästa nivå. Det gäller att förstå vad som händer i människan vid förändringar.Vissa personer har ingenting emot förändringar. Vissa behöver variation. Men inte alla.

De 6 mänskliga behoven som är säkerhet,variation, att vara betydelsefull,kärlek och kontakt,att ständigt fåväxa, att få bidra.

Vissa är hjälpare som servar hit och dit. De ger och ger och ger. Fulla av kärlek och ser tryggheten i våra kontakter.Vissa bara tar och tar och tar och gör allt för att bli sedda och hörda. För många är det oerhört viktigt att synas och bli sedda och hörda.

Att få växa är betydelsefullt för många. I en organisation som inte ger så mycket kompetensutveckling kan de personer med behovet av att växa bli långtråkigt och det slutar nästan alltid med att de går vidare till nästa arbetsplats i hopp om att få sina behov mötta där.

Att inte ha utvecklingsprogram i en del av HR arbetet är som vi på HRatOnce ser det förödande. Alla behov 1-6 blir mötta om företaget har kompetensutveckling som standard för de flesta , åtminstne för nyckelspersonerna i företaget.

Hur vet man vad ett företags anställda behöver? Vilka kompetensbehov, förutom kompetensutveckling om hur organisationen fungerar och för att verka 100 procent på den position den anställda har.

Vem har introduktionsansvaret när en ny anställd kommer in?

Vem har lärt sig om hur gruppdynamiken fungerar? När en lämnar och en ny kommer in till exempel? Finns sådana rutiner inlagda i HR programmet?

En företagskultur är alltid uppbyggt på människors värderingar. Tänk IKEA kultur och H&M kultur, så förstår man bättre vad kultur handlar om. Vilka människor har byggt upp företagskulturen? Vad har de för värderingar? Deras värderingar blir även företagskulturen. Det kan handla om hur de anställda beter sig mot varandra, hur man talar med varandra och hur man servar varandra. Det handlar även om givetvis hur man bemöter sina kunder. Hur beter sig Amazon mot kunderna? Hur servar Amazon kunderna? Hur servar ICA handlarna sina kunder? I vilket syfte?

Många chefer har inte riktigt annamat att ledarskap handlar om att serva sitt team så att högsta möjliga produktivitet uppnås inom teamet. Ledaren ska också känna till hur gruppdynamiken fungerar. Hen måste lära känna var och en för att bättre kunna serva sina teammedlemmar. Nu kommer vi till HRatOnce kärnverksamhet. Att hjälpa företag att ge kompetensutveckling.

Det snabbaste sättet för en ledare att lära känna var och en i sitt team är att ge dem en videokurs i till exempel livskarriärplanering. Den kommer klart och tydligt visa vem personen som gjort den är, vad hen vill och när det ska ske. Finns inget bättre verktyg för en teamledare än detta!

Man kan låta alla i teamet göra en videokurs. Sen sätter man sig tillsammans och de anställda får berätta om sig själva. Inför varandra. Det som är viktigt för teamledaren att få veta är vilka mål var och en har satt upp .

En chef som använder detta verktyg för att bättre leda team, kommer omedelbart att märka hur positiviteten och produktiviteten ökr i teamet och viljan att bidra.

 

Välkommen att boka videokursen här

Boka videokursen

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *